שיטת האימון

שיטת האימון שלי

הגישה הסאטית

שיטה חדשה ופורצת דרך לטרנספורמציה אישית, דרך התבוננות על האחריות האישית שהאדם לוקח על חייו.

המודל הסאטי מניח כי הבסיס להיותנו מי שאנחנו הוא ההוויה הפנימית המקננת בתוכנו.

הוא מתבסס על ההכרה בגדולתם של בני האדם, ועל ההכרה בכך שלבני האדם יכולת יוצאת דופן לחולל מפנה בחייהם. 

מפנה זה מתרחש תוך כדי שימת לב קפדנית לכמה רבדים שדרכם באה ההוויה האנושית לידי ביטוי:

הנשימה, תחושות הגוף, התודעה והשפה. 

גישה זו גובשה על ידי מאסטרית התקשורת נטאלי בן דוד (מורה חשובה ומשמעותית בחיי)

אשר אחרי הרבה שנות למידה אישית ייסדה את בית הספר "אמויישן" להוויה הקשבה וטרנספורמציה. 

היום אני חי ומתנהל בדרך זו. 

הגישה הנראטיבית

אני משלב באימוני גם את הידע הרחב מלימודי הטיפול הזוגי והמשפחתי במכון ברקאי, דוגמת:  

  • הגישה הבין דורית – התבוננות על המבנה וההיסטוריה המשפחתית כיוצרים תפיסות עולם וציפיות שלנו מעצמנו.
  • הנרטיב (הסיפור) שלנו – מה נוכח בחיינו אל מול יצירת ספור מועדף, בדרך להשתנות.
  • הגדרה מחדש  של מושגים והגדרות שאימצנו בשפתנו על מנת לתאר את עצמנו ו/או את הקרובים לנו.

המכון מלמד מגוון רחב מאד של גישות המבוססות על הוגי השיטה ואלו שגיבשו אותה:

  • מייקל וייט האוסטרלי ז"ל
  • דוויד אפסטון הניוזילנדי

ובהסתמך על תאורטיקנים ומטפלים ידועים דוגמת:

מנושין (Minuchin),  ורג'יניה סטיר, גישת מילנו, בוהן ואח'.

הסתכלות על חיינו דרך מערכות יחסים

עם האנשים הקרובים לנו

עם נושאים משמעותיים בחיינו

אנו מנהלים ומנוהלים בחיינו דרך השפעה של שני מעגלי יחסים עיקריים

מערכת היחסים הבסיסית עם האנשים הקרובים לנו ואלו שאנו מתחככים בהם רב שנות/שעות חיינו. 

מערכת יחסים נוספת, שאנו מפתחים עם נושאים מרכזיים בחיינו.

מערכת יחסים זו מושפעת מאוד ממערכת היחסים הבסיסית עליה גדלנו.