מה למדתי בשנים האחרונות

מה למדתי בשנים האחרונות?

האם אתם מוכנים לשינוי?