מנכ"ל חברה גדולה

אני רואה לנכון להמליץ לכם "פנקו את עצמכם" ותמצאו את הזמן והתקציב למפגשים חשובים אלו.

ברמת העומס והמתח שאנחנו המנהלים הבכירים עובדים, לא תזיק לנו אוזן קשבת פעם בשבוע.

במקצועיות וברגישות אנחנו מצליחים יחד – שוקי ואני לחבר בין יעדי המקצועיים הלא פשוטים ובין מערכות היחסים והוויות הניהול שלי.

זה אמיתי, אישי ומדויק ואני מוצא את עצמי מוצא את הקשר בין יחסי עם הקרובים לי לבין מה שעובר עלי בעבודה.

הבנתי שבעצם מערכות היחסים שלי בעבודה הם השתקפות של ההתנהלות שלי ביום יום גם מחוץ לעבודה.

התהליך מקל עלי גם בהשגת היעדים והתוצאות, כי המון אנרגיה מיותרת שבזבזתי נחסכת ואני יותר ברור ומודע להתנהגותי ותגובותיי.